Uşaqlar üçün İngilis Dili kursu

Kursun məqsədi: Kursun məqsədi: 5-15 yaş arası uşaqların söz ehtiyatını və xarici dil potensialını genişləndirmək, düzgün tələffüz formalaşdırmaq, təmiz ingilis nitqini dinləmə və anlama, həmçinin fikirini səlis ifadə etmə bacarıqlarını inkisaf etdirməkdir. Eyni zamanda kurs bütün əsas qrammatik elementləri və qaydaları əhatə edir.
Kursun müddəti
kurs 30 saatdan ibarətdir
Cədvəl
dərslər 90 dəqiqə davam edir və həftədə 2 dəfə keçirilir
Dərs prosessi
Dərslər Cambridge Programme for Young Learners proqramı əsasında oyun formasında keçirilir.

Kursu müvəffəqiyyət ilə bitirdikdə tələbələrə sertifikat verilir.
Texnologiyalar
Kurs LMS (Learning Management System) onlayn tədris platformasına inteqrasiya olunub. Bu platforma tədris və test prosessini avtomatizə etməklə yanaşı həmçinin aşağıdakıları izləməyə də imkan verir:
  • davamiyyəti
  • ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini
  • dil biliyi (və səviyyəsini) artırma dinamikasını
Format
Dərslər fərdi və 2-10 tələbədən ibarət olan qrup şəklində keçirilir.

Tələbənin dil bilik səviyyəsindən asılı olaraq yerli və yaxud xarici müəllim təyin olunur.