Uşaqlar üçün Danışıq Klubu

Kursun məqsədi: 5-15 yaş arası uşaqların söz ehtiyatını və xarici dil potensialını genişləndirmək, düzgün tələffüz formalaşdırmaq, təmiz ingilis nitqini dinləmə və anlama, həmçinin fikirini səlis ifadə etmə bacarıqlarını inkisaf etdirməkdir. Eyni zamanda kurs bütün əsas qramatik elementləri və qaydaları əhatə edir.
Dərs prosessi
Dərslər oyun formasında çox fəal keçir.

Danışıq klubu xarici müəllimlər (dil daşıyıcılar) tərəfindən keçirilir.
Texnologiyalar
Tədris materialları uşaqların dil səviyyəsini nəzərə alaraq hər qrup üçün fərdi şəkildə müəyyən edilir.
Qiymət
Hər online dərsin qiyməti 10, offline dərslərin qiyməti 7 manatdır.