Tələbələrİn İnkİşafını Necə Təyİn Edİrİk?

Təhsil-tədris proqramı hər 40 saatdan bir keçirilən test yoxlaması ilə qurulub. Kurslar zamanı tələbələr adətən Ümumi Avropa Cədvəli (CEF) çərçivəsində verilmiş tapşırıqlara əsasən yoxlanılır.
Bu tələbələrin danışıq, dinləmə, oxumaq və yazmaq bacarıqlarını öyrənmək üçün ölcü sistemini təqdim edir.
40 saatlıq təlim müddəti ərzində tələbələr aşağıdakı tədbirlərdə iştirak etməlidir.
  • Qısa təqdimatlarda
  • Daimi dəyərləndiriləcək müzakirələrdə
  • Tədris kursunun ortasındakı testdə,
 Kursun sonunda testdə (testlər adətən yazı,oxu,dinləmə çalışmaları və dialoqlar üzərində qurulur)

 Yoxlama metodları kompaniyanın hazırlıq məqsədləri ilə tanış olmaga kömək edir və tələbələrin dil bacarığı Ümumi Avropa Çərçivəsi Standartlarına uygun ölçülür.

Cavab vermək